سومین همایش ملی ایران‌شناسی استان‌ها

«تاریخ، فرهنگ و هنر استان‌ همدان»

اسامی کمیته علمی

 • دکتر محمد بهرام زاده (معاون پژوهشی و عضو هیأت علمی بنیاد ایران‌شناسی)
 • فرشید شریعتمداری (معاون اداری و مالی بنیاد ایران‌شناسی)
 • دکتر حکمت‌اله ملاصالحی (دکتری باستان‌شناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران)
 • دکتر حمیدرضا ولی‌پور (دکتری باستان‌شناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)
 • دکتر مصیب امیری (دکتری باستان‌شناسی و عضو هیأت پژوهشگاه میراث فرهنگی، گردشگری)
 • دکتر محمد مرتضایی (دکتری باستان‌شناسی و عضو هیأت پژوهشگاه میراث فرهنگی، گردشگری)
 • دکتر مصطفی ده‌پهلوان (دکتری باستان‌شناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران)
 • دکتر علی زارعی (دکتری باستان‌شناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند)
 • دکتر یعقوب محمدی‌فر (دکتری باستان‌شاسی و عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا)
 • دکتر محمد ابراهیم زارعی (دکتری باستان‌شاسی و عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا)
 • دکتر عباس مترجم (دکتری باستان‌شاسی و عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا)
 • دکتر محمد اسمعیل اسماعیلی جلودار (دکتری باستان‌شناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران)
 • دکتر مرتضی حصاری (دکتری باستان‌شاسی و عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث، فرهنگی و گردشگری)
 • دکتر کریم حاجی‌زاده باستانی (دکتری باستان‌شاسی و عضو هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی)
 • دکتر رضا رضالو (دکتری باستان‌شاسی و عضو هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی)
 • دکتر فرنگیس درویشی (دکتری زبان‌های باستانی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون)
 • دکتر اردشیر جوانمردزاده (دکتری باستان‌شاسی و عضو هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی)
 • دکتر حبیب شهبازی شیران (دکتری باستان‌شاسی و عضو هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی)
 • دکتر بهروز افخمی (دکتری باستان‌شاسی و عضو هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی)
 • دکتر حسن هاشمی رزج آبادی (دکتری باستان‌شناسی و عضو هیأت دانشگاه مازندران)
 • دکتر مرتضی عطایی (دکتری باستان‌شناسی عضو هیأت دانشگاه مازندران)
 • دکتر رقیه سرخنی (دکتری باستان‌شناسی عضو هیأت دانشگاه مازندران)
 • دکتر امیر سعید حاجلو (دکتری باستان‌شناسی و عضو هیأت دانشگاه تربیت مدرس)
 • دکتر حمید افشار (مدیر کل حوزه پژوهش و عضو هیأت علمی بنیاد ایران‌شناسی)
 • دکتر حمیدرضا آریانفر (دکتری تاریخ ایران دوره اسلامی و عضو هیأت علمی بنیاد ایران‌شناسی)
 • دکتر مسلم رضایی (دکتری باستان شناسی و پژوهشگر بنیاد ایران‌شناسی)
 • دکتر محمدرضا عطایی (سرپرست بنیاد ایران‌شناسی دفتر منطقه‌ای زاگرس)
 • دکتر ابراهیم قزلباش (دکتری باستان‌شناسی و عضو هیأت پژوهشگاه میراث فرهنگی، گردشگری)
 • دکتر آذر سرمدی جو (دکتری زبان‌های باستانی و پژوهشگر بنیاد ایران‌شناسی)
 • دکتر شاهین آریامنش (دکتری باستان‌شناسی و گروه باستان‌کاوی تیسافرن)
 • دکتر هوشنگ رستمی (دکتری باستان‌شناسی و گروه باستان‌کاوی تیسافرن)
 • دکتر امیر هاشم پور مافی (دکتری باستان‌شناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد چالوس)
 • دکتر خلیل الله بیک‌محمدی (دکتری باستان‌شناسی و کارشناس حوزه ریاست دانشگاه بوعلی همدان)
 • علی هژبری (دانشجوی دکتری باستان‌شناسی و کارشناس پژوهشگاه میراث فرهنگی، گردشگری)
 • حسن اکبری (دانشجوی دکتری باستان‌شناسی و کارشناس پژوهشگاه میراث فرهنگی، گردشگری)

سایر اعضاء کمیته علمی و داوران

 • مهرداد کریمی (معاون مدیرکل حوزه پژوهش و پژوهشگر بنیاد ایران‌شناسی)
 • سمیرا مطیع (دانشجوی دکتری باستان‌شناسی و پژوهشگر بنیاد ایران‌شناسی)
 • دکتر زهره شیرین‌بخش (دکتری تاریخ ایران دوره اسلامی - پژوهشگر بنیاد ایران‌شناسی)
 • نجمه ملک‌پور (دانشجوی دکتری تاریخ ایران دوره اسلامی- پژوهشگر بنیاد ایران‌شناسی)
 • مریم السادات میرحیدری (کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی- رئیس کتابخانه و پژوهشگر بنیاد ایران‌شناسی)
 • دکتر فائزه عقیقی (دکتری ایران‌شناسی- پژوهشگر بنیاد ایران‌شناسی)
 • دکتر شباهنگ مهاجرانی (دکتری علوم سیاسی- پژوهشگر بنیاد ایران‌شناسی)
 • زهره دولتی (دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی- پژوهشگر بنیاد ایران‌شناسی)
 • مونیکا طوسی (کارشناس‌ارشد پژوهش‌ و پژوهشگر بنیاد ایران‌شناسی)
 • زهرا ذوالفقاری (کارشناس ارشد مردم‌شناسی - پژوهشگر بنیاد ایران‌شناسی)
 • هانیه مخلصی (کارشناس ارشد کتابداری و پژوهشگر بنیاد ایران‌شناسی)
 • پریسا سعیدی (کارشناس ارشد کتابداری و پژوهشگر بنیاد ایران‌شناسی)

ویراستار

 • مریم السادات میرحیدری (کارشناس ارشد کتابداری و رئیس کتابخانه و پژوهشگر بنیاد ایران‌شناسی)

کمیته اجرایی

 • محمد رحیمی‌انگیز (سرپرست فناوری اطلاعات بنیاد ایران‌شناسی)
 • پگاه امینی راد (طراح و پشتیبان وب سایت همایش)
 • اصغر القاصی (سرپرست اموال بنیاد ایران‌شناسی)
 • مونا طوسی (مسئول واحد گرافیک بنیاد ایران‌شناسی)
 • مرتضی رحیمی (مسئول سمعی و بصری بنیاد ایران‌شناسی)
 • محسن مهاجر سرپرست انتشارات بنیاد ایران‌شناسی)
 • ندا صحراپیما (سرپرست امور استان‌ها)
 • سمیرا نصری (مسئول واحد روابط عمومی بنیاد ایران‌شناسی)
 • فرشته کنعانی (همکار روابط عمومی بنیاد ایران‌شناسی)
 • هدی اخوان نیک (دفتر امور پژوهشی)
 • علی مالمیر (مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان)
 • جلال قره باغی (معاونت توسعه مدیریت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان)
 • محمدرضا خلجی (کارشناس روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان)
 • مریم مقدم (فعال رسانه‌ای در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان)
 • ناصر زلقی (کارشناس روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان)
 • حسین زندی (فعال رسانه‌ای در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان)
 • حسن سلطانی (مدیر پایگاه ملی هگمتانه)
 • مهرداد حمزه (رئیس خانه مطبوعات استان همدان)
 • بهنام نادری (فعال رسانه‌ای در حوزه گردشگری استان همدان)