همایش

دومین همایش ملی ایران‌شناسی استان‌ها

همایش ملی «تاریخ، فرهنگ و هنر کردستان»

یکی از رهیافت های اصلی پژوهشگران حوزه علوم انسانی پیرامون فرهنگ و تمدن ایرانی، مسأله مطالعات ایران شناسی است. در پرتو اهمیت چنین نگاه و روشی به مطالعات ایران‌شناسانه، بنیاد ایران شناسی با همکاری شعبه های استانی (کردستان،‌ کرمانشاه و ایلام)، در نظر دارد تا در راستای «سلسله همایش های ایران شناسی؛ شناسایی استان های ایران»، دومین همایش ملی را با عنوان «تاریخ، فرهنگ و هنر استان‌های (کردستان، کرمانشاه و ایلام)» در تاریخ 1400/08/24 برگزار کند. لذا از عموم استادان، دانشجویان و پژوهشگران و محققان کشوری و استانی طی این فراخوان علمی دعوت به عمل می آید تا در دومین همایش ملی ایران شناسی استان‌های ایران شرکت و همکاری کنند. شایان ذکر است که این همایش پیرامون سه استان (کردستان، کرمانشاه و ایلام) و با تکیه بر محورهای موضوعی همچون: «باستان‌شناسی و تاریخ»، «جغرافیای استان ها» و «فرهنگ و هنر» تدارک دیده شده است.


هدف از این همایش در گامِ نخست، طرحِ فرصت علمی برای پژوهشگران حوزه علوم انسانی در زمینه نقد مطالعات و تحقیقات پیرامونِ تمدن و فرهنگ استان های (کردستان، کرمانشاه و ایلام)؛ و دیگر، شناسایی و معرفی جدیدترین یافته های پژوهشی در زمینه تمدن و فرهنگ استان های مذکور می باشد.


دومین همایش ملی «تاریخ، فرهنگ و هنر استان‌های (کردستان، کرمانشاه و ایلام)» توسط بنیاد ایران‌شناسی و با همکاری شعبه‌های کردستان، کرمانشاه و ایلام برگزار می‌شود. این همایش دارای فراخوان ارسال مقاله در سه محور با موضوع استان‌شناسی به شرح زیر است:

محورهای همایش:دبیران علمی و اجرایی

دبیر علمی همایش
جناب آقای دکتر محمّد بهرام زاده

معاون پژوهشی و عضو هیأت علمی بنیادایران‌شناسی
دبیر اجرایی همایش
دکتر محمد ابراهیم زارعی
استاد گروه باستان‌شناسی دانشگاه بوعلی‌سینا همدان
و سرپرست بنیاد ایران‌شناسی شعبه کردستان

حامیان همایش